ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ: Απόφαση δημιουργίας 2 δημοτικών πάρκων σκύλων

Νέα Σμύρνη 1/11/2019

Τη δημιουργία 2 δημοτικών πάρκων σκύλων αποφάσισε την Τετάρτη 30/10/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και αναφέρει τα εξής:

«Εγκρίνει ομόφωνα τη δημιουργία δύο (2) δημοτικών πάρκων σκύλων στο Δήμο μας με τη διαμόρφωση ειδικών χώρων εντός της Πλατείας Ολυμπίου, που βρίσκεται παραπλεύρως του Δημοτικού Κοιμητηρίου και της Πλατείας Δεξαμενής, παραπλεύρως κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου. Οι συγκεκριμένοι χώροι θα είναι περιφραγμένοι με ειδική περίφραξη ύψους 1,60μ περίπου.Θα υπάρχει ειδική σήμανση στην είσοδο και το δάπεδο θα είναι επιστρωμένο με χώμα ή χαλίκι. Οι χώροι αυτοί θα διαθέτουν ξύλινες και λαστιχένιες κατασκευές για παιχνίδια agility ( ανάβαση, κατάβαση, ισορροπία, τραμπάλα, τσουλήθρα),ώστε να μπορούν τα ζώα να τρέξουν ελεύθερα χωρίς να εμποδίζουν ή να εμποδίζονται. Επιπλέον στους χώρους αυτούς θα υπάρχει βρύση, αλλά και ειδικοί κάδοι για την περισυλλογή των ακαθαρσιών των σκύλων».

Αναλυτικά η δημοσίευση της απόφασης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΔΑ: 6ΙΙΓΩΚ3-ΦΔΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.15ης/30.10.2019 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 233/2019
Θέμα: Λήψη απόφασης για τη δημιουργία δύο (2) δημοτικών πάρκων σκύλων.

Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 30.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 26302/25.10.2019 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα(38) μέλη ήτοι :
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:
1.ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
4.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5.ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6.ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7.ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8.ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
9.ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
11.ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12.ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14.ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15.ΝΑΣΙΜΠΙΑΝ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
16.ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17.ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
18.ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΦΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
19.ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
20.ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
21.ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
22.ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
24.ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
25.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26.ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27.ΚΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
28.ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
29.ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
31.ΒΟΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
33.ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
34.ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
35.ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
37.ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38.ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
39.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
40.ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1.ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 3.ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος.


Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ’ αριθμ. 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 30.10.2019 και εισηγούμενος το 4ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση-απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που έχει ως εξής:
κ. Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε την υπαρ. 7/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη λήψη απόφασης για τη δημιουργία δύο (2) δημοτικών πάρκων σκύλων και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(έχει αποχωρήσει ο Δημ. Σύμβουλος κ. Καστόρης Θεόδωρος)

Αφού άκουσε την Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη του:
* τις διατάξεις του Ν.4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14 (ΦΕΚ – 32 Α/11-2-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και ισχύει
* την υπαρ. 7/2019 συνημμένη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τη λήψη απόφασης για τη δημιουργία δύο (2) δημοτικών πάρκων σκύλων
* τα παράπονα των πολιτών που επισκέπτονται – για περίπατο, χαλάρωση ή ψυχαγωγία- δημόσιους χώρους όπως παιδικές χαρές, πλατείες και πάρκα, ολοένα και αυξάνουν, λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη με αδέσποτους ή δεσποζόμενους σκύλους.
* το γεγονός ότι η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων πάρκων για σκύλους στο Δήμο μας θα αντιμετωπίσει ικανοποιητικά το πρόβλημα αφού θα συμβάλει στην εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία και καθαριότητα των δημόσιων χώρων, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας, ζωόφιλων και μη.
* το γεγονός ότι τα εν λόγω πάρκα βοηθούν τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να βρεθούν μεταξύ τους και με την επίβλεψή τους, τα κατοικίδια τους να εκτονώνονται, να τρέχουν, να παίζουν και να κοινωνικοποιούνται.
Μετά από διαλογική συζήτηση,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ομόφωνα τη δημιουργία δύο (2) δημοτικών πάρκων σκύλων στο Δήμο μας με τη διαμόρφωση ειδικών χώρων εντός της Πλατείας Ολυμπίου, που βρίσκεται παραπλεύρως του Δημοτικού Κοιμητηρίου και της Πλατείας Δεξαμενής, παραπλεύρως κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου.
Οι συγκεκριμένοι χώροι θα είναι περιφραγμένοι με ειδική περίφραξη ύψους 1,60μ περίπου. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στην είσοδο και το δάπεδο θα είναι επιστρωμένο με χώμα ή χαλίκι. Οι χώροι αυτοί θα διαθέτουν ξύλινες και λαστιχένιες κατασκευές για παιχνίδια agility ( ανάβαση, κατάβαση, ισορροπία, τραμπάλα, τσουλήθρα), ώστε να μπορούν τα ζώα να τρέξουν ελεύθερα χωρίς να εμποδίζουν ή να εμποδίζονται. Επιπλέον στους χώρους αυτούς θα υπάρχει βρύση, αλλά και ειδικοί κάδοι για την περισυλλογή των ακαθαρσιών των σκύλων.

Νέα Σμύρνη 31.10.2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s