Ο νέος εκλογικός νόμος για Δήμους και Περιφέρειες

Σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με τον εκλογικό νόμο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 (και βάση του οποίου έγιναν οι εκλογές το 2019), περιέχει το Σχέδιο Νόμου που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές.

Όπως είχαν γράψει τα Επίκαιρα, στο φύλλο που κυκλοφόρησε 23/1/2021, η λεγόμενη «απλή αναλογική» καταργείται και επαναφέρεται η «ενισχυμένη» η οποία ίσχυε -με διάφορες μορφές- από το 1974 μέχρι το 2018. Έτσι ο νικητής Δήμαρχος θα έχει αυτοδυναμία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού θα λαμβάνει «μπόνους» εδρών. Ο Δήμαρχος που θα συγκεντρώνει 43% θα εκλέγεται από την Α’ Κυριακή, ενώ επαναφέρεται η 5ετής θητεία που ίσχυσε στις εκλογές του 2014.

Να σημειώσουμε ότι ο εκλογικός νόμος που ίσχυσε -για μία και μοναδική φορά- στις εκλογές του 2019, δημιούργησε τεράστια προβλήματα, αφού σε 232 από τους 332 Δήμους της χώρας οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι δεν διέθεταν πλειοψηφία εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χρειάστηκε νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.

Το νέο Σχέδιο Νόμου προβλέπει επίσης μείωση των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια, με πληθυσμιακά κριτήρια. Έτσι η Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάληρο θα έχουν 33 έδρες αντί για 41 που είχαν, ενώ για να εκλέξει κάποιος συνδυασμός δημοτικό σύμβουλο θα πρέπει να ξεπεράσει το όριο του 3%.

Οι επόμενες Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές θα γίνουν στις 8 Οκτωβρίου 2023.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 1 Δημοτικές Αρχές

 1. Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την
  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκατρία μέλη (13) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους, δεκαεπτά μέλη (17) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001-50.000) κατοίκους, τριάντα τρεις (33) σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001- 100.000) κατοίκους, τριάντα επτά (37) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως διακόσιες χιλιάδες (100.001-200.000) κατοίκους και σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001) και άνω κατοίκους.

Άρθρο 2 Αρχές Δημοτικών Κοινοτήτων

 1. Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των πεντακοσίων (500) κατοίκων διοικούνται από τον Εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας.
 2. Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των πεντακοσίων ενός κατοίκων (501) διοικούνται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας και το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας.
 3. Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ πεντακοσίων ενός κατοίκων έως τρεις χιλιάδες (501 – 3.000) κατοίκων, πέντε (5) μέλη για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ τριών χιλιάδων ενός κατοίκων και δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων (3.001 – 15.000), επτά (7)
  μέλη για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ δεκαπέντε χιλιάδων και ενός κατοίκων και πενήντα χιλιάδων (15.001 – 50.000) και εννέα (9) μέλη για κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων και ενός κατοίκων (50.001).
 4. Δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικής κοινότητας στις κοινότητες που αποτελούν τις έδρες των δήμων, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος.
 5. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος, δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικής κοινότητας στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και τους Δήμους Ωρωπού, Μεγαρέων και Μάνδρας –
  Ειδυλλίας. Επίσης δεν εκλέγονται συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας στους δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών και Παύλου Μελά.
 6. Δήμοι των οποίων ο πληθυσμός της έδρας τους είναι άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων (100.000), που συγκροτούνται από δημοτικές κοινότητες, στις οποίες εκλέγονται συμβούλια δημοτικής κοινότητας.
 7. Στην περίπτωση μη εκλογής συμβουλίων της δημοτικής κοινότητας όπως ορίζουν οι παρ. 3 και 4, οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας ασκούνται από την Οικονομική Επιτροπή και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ή του εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινότητας από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο.

Αρθρο 3 Διάρκεια δημοτικής περιόδου

1. Ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων και οι εκπρόσωποι των δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και πεντακόσιους (500) κατοίκους, εκλέγονται κάθε πέντε (5) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται κάθε πέμπτο έτος της δημοτικής περιόδου, τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου.

Σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

3. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους.

4. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η εκλογή για τα αξιώματα της παρ.1 γίνεται τη Κυριακή 8 Οκτωβρίου του 2023 και η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2024.

Αρθρο 4 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

1. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές και τις αρχές των δημοτικών κοινοτήτων, όπου εκλέγονται, έχουν όλοι οι δημότες του δήμου.

2. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές και τις αρχές των δημοτικών κοινοτήτων έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

(Συνέχεια με όλα τα άρθρα στο myota.gr)

One comment

 1. […] Όπως έγραψαν ήδη τα Επίκαιρα, με βάση το νέο νόμο ο Δήμαρχος θα έχει τα 3/5 των εδρών και η αντιπολίτευση τα 2/5, αν κάποιος συγκεντρώσει πάνω από 43% θα εκλέγεται την Α’ Κυριακή και θεσπίζεται όριο συμμετοχής κάποιας παράταξης στο δημοτικό συμβούλιο το 3%. Οι έδρες μειώνονται από 41 σε 33 στους Δήμους με πληθυσμό πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001- 100.000), όπως δηλαδή και του Παλαιού Φαλήρου. […]

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s