Συνεργασία των Δήμων Νέας Σμύρνης – Παλαιού Φαλήρου για το πρόγραμμα “Στέγαση και εργασία για τους αστέγους”

To διαδημοτικό Σχήμα με Δικαιούχους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με την επωνυμία Δήμος Νέας Σμύρνης και Δήμος Παλαιού Φαλήρου και με Διαχειριστή την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, έχουν ξεκινήσει τη συνεργασία για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Ορίζοντας».
Aφορά στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Στo πλαίσιo του προγράμματος έχουν ξεκινήσει οι δράσεις δημοσιότητας- ενημέρωσης σε τοπικούς φορείς των Δήμων, στο κοινό και σε άλλους οργανισμούς κοινωνικής αλληλεγγύης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους στόχους και το σκοπό του προγράμματος.

1. Στόχος του Σχεδίου ΣΕ-14 είναι η ένταξη στο πρόγραμμα και η παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία αστέγων νοικοκυριών.

2.Επιχειρησιακούς Στόχους του Σχεδίου αποτελούν:

  • Ε.Σ. 1: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας κατ’ ελάχιστον 20 αστέγων νοικοκυριών (20 ωφελούμενων), όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στην Αναμορφωμένη Αίτηση Χρηματοδότησης που κατέθεσε ο Δικαιούχος Φορέας.
  • Ε.Σ. 2: Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
  • Ε.Σ. 3: Η ένταξη στο πρόγραμμα του συνόλου των ωφελούμενων του σχεδίου για διάστημα έως και είκοσι τεσσάρων μηνών.
  • Ε.Σ. 4: Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, ικανών για εργασία, η ένταξη υποχρεωτικά ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον, σε επιδότηση εργασίας και 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
  • Ε.Σ. 5: Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δικαιούχου και άλλων Δημοσίων Φορέων.