Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα θα αποκτήσει σύντομα ο Δήμος Νέας Σμύρνης

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης εντάχθηκε στη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων», ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που σκοπό έχει την ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, σε επίπεδο Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων. Σε συνέργεια με άλλες παρεμβάσεις θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Όπως μας ενημερώνει η σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Δήμου, «στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν έργα που αφορούν:

• Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.

• Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.

• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).

• Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.

• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.»

Μένει να δούμε κατά πόσο θα πετύχει αυτή η πολύ καλή δράση, γιατί την τελευταία φορά που επιχειρήθηκε δεν πήγε τόσο καλά, αφού πολλά ποδήλατα εκλάπησαν ή βανδαλίσθηκαν και τελικά όσα απέμειναν αποσύρθηκαν.