ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Aύξηση ορίου ετήσιου εισοδήματος για ένταξη στις Κοινωνικές Δομές

Μετά από πρόταση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης Παναιγιώτη Γιατζίδη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Σμύρνης, αποφασίστηκε να αυξηθεί το χρηματικό όριο του ετήσιου εισοδήματος από τις 6000€ στις 8000€ (κατά 33%) για δωρεάν ένταξη στις παρακάτω Κοινωνικές Δομές:

• Δημοτικά Ιατρεία
• Φυσικοθεραπευτήριο
• Κοινωνικό Οδοντιατρείο
• Κοινωνικό Φαρμακείο
• Υπηρεσίες Λογοθεραπείας – Εργοθεραπείας

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 1500€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Με τη ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ωφελούμενων από τις ανωτέρω Κοινωνικές Δομές σε μια χρονική περίοδο, που κυριαρχεί η Ενεργειακή και Οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού.