ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ: Χρηματοδότηση 1.124.667,60€ για την προώθηση της ανακύκλωσης από το Πρόγραμμα Τρίτσης

Σταύρος Τζουλάκης: «Η αειφόρος ανάπτυξη μέσω ορθών πρακτικών διαχείρισης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων είναι για εμένα χρέος και ευθύνη προς τους πολίτες της Νέας Σμύρνης. Ότι σπέρνουμε σήμερα εμείς οι μεγαλύτεροι, θα θερίσουν τα παιδιά της Νέας Σμύρνης στο μέλλον».

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης μέσα από συντονισμένες προσπάθειες της δημοτικής αρχής και των εργαζομένων, εξασφάλισε και δεύτερη μεγάλη χρηματοδότηση μέσα σε λίγες ημέρες, που αφορά θέματα ανακύκλωσης.

Η ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι ένα μείζων ζήτημα για την Δημοτική Αρχή και μετά από οργανωμένες προσπάθειες εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 1.124.667,60€. Το έργο που αναλαμβάνει ο Δήμος της Νέας Σμύρνης αφορά «Δράσεις ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων».

Πιο συγκεκριμένα αφορά:

– Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία γωνιών

ανακύκλωσης

– Προμήθεια Α/Φ οχήματος ανακυκλώσιμων υλικών, τύπου

πρέσας χωρητικότητας 14m3 με σύστημα πλύσης κάδων

– Προμήθεια τεσσάρων Containers συλλογής αποβλήτων (2

Ανοικτού Τύπου χωρητικότητας 12κμ και 2 με συμπίεση, χωρητικότητας 24m3)

Η ορθή διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων προτεραιότητα για το Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης δήλωσε: «Η αειφόρος ανάπτυξη μέσω ορθών πρακτικών διαχείρισης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων είναι για μένα χρέος και ευθύνη προς τους πολίτες της Νέας Σμύρνης. Ότι σπέρνουμε σήμερα εμείς οι μεγαλύτεροι, θα θερίσουν τα παιδιά της Νέας Σμύρνης στο μέλλον. Εξασφαλίσαμε μέσα από διαρκείς διεκδικήσεις χρηματοδότηση για να δημιουργήσουμε τις ιδανικές συνθήκες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ζητώ, σε αυτή την προσπάθεια να καταστήσουμε τη Νέα Σμύρνη πρωτοπόρα πόλη στην ανακύκλωση, την πολύτιμη συνδρομή των δημοτών μας, που έχουν την ωριμότητα να αισθανθούν πως η προσπάθεια που ξεκινάει ο Δήμος, ξεπερνάει πρόσωπα, πολιτικές πεποιθήσεις και προσωπικές φιλοδοξίες. Το μέλλον της Νέας Σμύρνης είναι υπόθεση όλων μας».