Γ. ΚΡΙΚΡΗΣ: «Αργήσαμε να μάθουμε πως γίνεται σωστά η ανακύκλωση»

Η ανακύκλωση ως διαδικασία μπαίνει όλο και πιο έντονα σε κάθε σπίτι της χώρας μας. Το ζήτημα είναι πως μπορούμε να πετύχουμε τον ορθότερο τρόπο ανακύκλωσης ώστε να μειώσουμε τη ταφή των απορριμμάτων.

Τα πρόστιμα στο κεντρικό κράτος σε συνδυασμό με το τέλος ταφής που ήδη εφαρμόζεται στους Δήμους μάς αναγκάζουν να προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα σε πιο σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης με οικονομικά κίνητρα και διαλογή στην πηγή.

Βασικό συστατικό της κοινής μας προσπάθειας είναι η συνεχής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι το μέσο που συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία ενός υγιούς μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης.

Από το Σεπτέμβριο του 2022,κάθε σχολείο πρέπει να διαθέτει κάδους για τη χωριστή συλλογή χαρτιού, συσκευασιών, αποβλήτων τροφίμων και μπαταριών. Δε μας μένει μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να προετοιμάσουμε τις υποδομές και να αξιοποιήσουμε τα απαραίτητα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Έχει έρθει η κατάλληλη χρονική περίοδος που κάθε σχολική τάξη θα θέτει ένα στόχο ανακύκλωσης ώστε μέσα από διαγωνισμούς να γίνει αντιληπτό ότι η σωστή ανακύκλωση είναι παιχνίδι αρκεί να μάθουμε πως παίζεται.

Η πανδημία βοήθησε στο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας γεγονός που είναι χρήσιμο να το αξιοποιήσουμε στη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών είτε μέσω έξυπνων εφαρμογών επιβράβευσης είτε μέσω ανταποδοτικής πλατφόρμας για τους πολίτες.

Η αύξηση της ανακύκλωσης προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή του πολίτη καθώς μόνο με συμμετοχική διάθεση αλλάζει η υφιστάμενη κατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών που επιβαρύνουν κάθε μέρα το περιβάλλον και κοστίζουν ακριβά στους δήμους.

Οι δείκτες της χώρας μας πρέπει να συμβαδίσουν με τους ευρωπαϊκούς στόχους καθώς η κλιματική κρίση έχει δείξει ήδη το χειρότερο πρόσωπο της. Με σχέδιο και συνεργασία οφείλουμε να ξεπεράσουμε τις παλιές συνήθειες οικοδομώντας έναν πιο οικολογικό τρόπο διαβίωσης.

Απαιτείται ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε στάδιο εδραίωσης μιας πιο πράσινης κουλτούρας ώστε οι επόμενες γενιές να αγαπήσουν τον πλανήτη χωρίς πλημμύρες και φωτιές.

Άρθρο του Γιώργου Κρικρή,
Αντιδημάρχου Νέας Σμύρνης