Δευτέρα 20 Ιουνίου: 1η Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΣΤΙΣ 17.00΄ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ/ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6

Ακολουθεί η πρόσκληση για συμμετοχή:

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, έχει εκκινήσει τη διαδικασία  εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την ενεργειακή απόδοση της πόλης, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Ταυτόχρονα, δίνει έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας και άμβλυνσης των συγκρούσεων των χρήσεων γης.

Οι στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας επιδιώκουν την προώθηση του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και των συλλογικών μορφών μετακίνησης.

Παράλληλα, μέσω της αλλαγής στη φιλοσοφία της μετακίνησης στην πόλη, προωθείται η συνολική βελτίωση της προσβασιμότητας, για όλους (με έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες και στους συμπολίτες μας με μειωμένη κινητικότητα) και για όλα τα μέσα.

Η ενεργή συμμετοχή σας, φορέων και πολιτών, είναι καθοριστική ώστε να χαραχθεί η στρατηγική και η δράση του Δήμου σε θέματα κινητικότητας για τα επόμενα έτη.