Επιτυχημένη εντυποδιανομή και πως να προσελκύσετε νέους πελάτες

Η προσπάθεια κάθε υγιούς επιχείρησης για την ανάπτυξη της αντικατοπτρίζεται σε πολλές κινήσεις της. Μία από τις βασικότερες είναι διαφήμιση και ο τρόπος προώθησης που έχει επιλέξει προκειμένου να γίνει γνωστή και να επικοινωνήσει με το κοινό της.

Μελέτες και στατιστικές έχουν αποδείξει, ότι η εντυποδιανομή αποτελεί από τους αμεσότερους και αποτελεσματικότερους τρόπους προσέγγισης και ενημέρωσης των υποψήφιων πελατών, είτε πρόκειται για προϊόν, μία υπηρεσία, είτε για μια ιδέα, την προώθηση μιας πρότασης, την ενημέρωση για μια εκδήλωση ή δραστηριότητα, καθώς και για πολλούς άλλους σκοπούς.

Αναφερόμενοι στην διανομή φυλλαδίων εννοούμε, τη διαδικασία της διανομής ενός ή περισσότερων εντύπων σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή σε ένα προαποφασισμένο στοχευμένο κοινό. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως από το χέρι στο χέρι, μέσω ταχυδρομείου, σε γραμματοκιβώτια, σε σταθερά σημεία, σε αυτοκίνητα, σε σχολεία, επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα γραφεία), σε εκθεσιακούς χώρους, σε αθλητικά κέντρα.

Στην KFS Facilities γνωρίζουμε ότι ένα έντυπο θα έχει επιτυχία όταν προέρχεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες και δημιουργηθεί από άτομα που έχουν σοβαρότητα, αγάπη,αξιοπρέπεια, αφοσίωση, σοβαρότητα, συνέπεια στις εργασίες που αναλαμβάνουν.

Η επιτυχία στη διανομή φυλλαδίων έγκειται στην βέλτιστη οργάνωση, τον έλεγχο του προγράμματος που θα ακολουθηθεί, την μελέτη της περιοχής προς χαρτογράφηση και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Είτε πρόκειται για το δημιουργικό τμήμα προκειμένου να αποτυπώσει και να αποδώσει μία καινοτόμα και εντυπωσιακή ιδέα που θα προσελκύσει κόσμο,είτε για τους διανομείς που θα φροντίσουν τα έντυπά σας να μην καταλήξουν σε κάδους σκουπιδιών, αλλά στα χέρια των πολιτών.

Σημαντικό είναι βέβαια να τηρούνται πάντα οι κανονισμοί και οι νόμοι που διέπουν τη διανομή φυλλαδίων σε οποιοδήποτε χώρο ή περιοχή πραγματοποιείται, όπως οι περιορισμοί σχετικά με τις δημόσιες περιοχές όπου επιτρέπεται ή όχι η διανομή, και η απαίτηση άδειας για τη διανομή σε ορισμένους τομείς.

  • Η εφημερίδα «τα Επίκαιρα» έχει επιλέξει να κάνει τη διανομή της με την KFS Facilities