Παρουσίαση αποτελεσμάτων ευρείας κοινωνικής έρευνας στο Δήμο Ν. Σμύρνης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης έγινε η επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κοινωνικής έρευνας που διεξήχθη στην πόλη μας επί δύο μήνες. Σε συνεργασία με το δήμο Νέας Σμύρνης, και συγκεκριμένα με τον δημοτικό σύμβουλο και υποψήφιο δήμαρχο Νέας Σμύρνης, Γιώργο Κρικρή, ο οποίος συντόνισε την παρουσίαση, 15 φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με επικεφαλής τη Δρ. Μαρία Βουλγαρίδου, διεξήγαγαν μια ευρείας κλίμακας κοινωνική έρευνα, όπου με τυχαία δειγματοληψία συμπληρώθηκαν συνολικά 240 ερωτηματολόγια σε 6 διαφορετικές συνοικίες της Νέας Σμύρνης.

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή, η μελέτη και η εκτίμηση των αναγκών της κοινότητας, με στόχο το σχεδιασμό κοινοτικών προγραμμάτων και τη διερεύνηση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη των αναγκών  των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και του συνόλου των κατοίκων της Νέας Σμύρνης,ενθαρρύνοντας, έτσι, τη συμμετοχή τους σε δράσεις που αφορούν σε όλη την κοινότητα.

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο της έρευνας αφορούσε σε 8 ερωτήσεις που αναφέρονταν σε: κοινωνικά προβλήματα στην επικράτεια του Δήμου Νέας Σμύρνης, δράσεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων,την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη ή τη βελτίωση υπηρεσιών του Δήμου για αυτές τις περιπτώσεις, για το εάν και πώς οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και τέλος, εάν οι ίδιοι ή γνωστά τους άτομα έχουν χρησιμοποιήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και εάν αυτή η εμπειρία τους ήταν ικανοποιητική ή όχι.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η καθαριότητα της πόλης, η αστεγία μελών της κοινότητας και η στάθμευση των αυτοκινήτων είναι τα τρία βασικά προβλήματα της Νέας Σμύρνης. Δράσεις των υπηρεσιών του Δήμου όπως η ενίσχυση και δημιουργία περισσότερων παιδικών σταθμών, η αύξηση του πράσινου στην πόλη και των αθλητικών υποδομών στα σχολεία, η δημιουργία δομής αστέγων, αλλά και η ενίσχυση και προώθηση του θεσμού της ανακύκλωσης, και γενικότερα των θεμάτων της καθαριότητας, προτάθηκαν από τους ερωτηθέντες ως οι πιο αναγκαίες. Είναι ενδεικτικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν γνώριζε την ύπαρξη κατάλληλων υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών. Ένα άλλο πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας σχετικά με τον τρόπο που φορείς, σύλλογοι και επιχειρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν μέρος της λύσης των προβλημάτων στην κοινότητα είναι η αξία που δίνουν οι ερωτηθέντες στον εθελοντισμό, τις δωρεές και τη φιλανθρωπία, τη συνεργασία του Δήμου με τα σχολεία, τους συλλόγους και τα σωματεία της πόλης, αλλά και την ευαισθητοποίηση των ίδιων των πολιτών. Τέλος, οι ερωτηθέντες θεωρούν πως η συνεργασία τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και η ενημέρωσή τους για τα προβλήματα της πόλης τους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίησή τους και την επιτυχή αντιμετώπισή τους. 

Σχετικά με αυτό το τελευταίο εύρημα η Δρ. Βουλγαρίδου τόνισε ότι η διεθνής επιστημονική εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ενδυνάμωση και κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου κάθε κοινότητας, δηλαδή των ίδιων των κατοίκων της, είναι η πληρέστερη απάντηση στα κοινωνικά προβλήματα που απαιτούν κριτική συνειδητοποίηση και συλλογικές αποφάσεις. Με την ενθάρρυνση των κατοίκων της κοινότητας εκφράζονται οι απόψεις και οι προτάσεις τους, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο σχεδιασμού προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών της κοινότητας. Η Δρ. Βουλγαρίδου κατέληξε ότι τα 3 έψιλον – Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Ενεργοποίηση – ωθούν τους κατοίκους σε κοινωνική και συμμετοχική δράση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις εξακτινώνεται και πέρα από τα όρια της ίδιας της κοινότητας.

Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση ο κ. Γιώργος Κρικρής τόνισε ότι η συνεργασία και ο εθελοντισμός είναι έννοιες βαθιά συνυφασμένες με την κουλτούρα της Νέας Σμύρνης.  Επεσήμανε επίσης, ότι η παράταξή του έχει ήδη εντάξει στη στρατηγική της για τη Νέα Σμύρνη της επόμενης ημέρας αρκετές από τις προτάσεις που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα, όπως: προγράμματα για άστεγους, κέντρο φιλοξενίας αστέγων στην πόλη, κέντρο κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ανεργία των νέων, όπως αυτή καταγράφηκε, αλλά και την ένταξη στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» για 8 δηλωμένους άστεγους της περιοχής μας, για τους οποίους αναζητούνται διαμερίσματα  στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, σε συνεργασία με την ΑμΚΕΙΑΣΙΣ.

Τέλος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ζούμε Νέα Σμύρνη», Γιώργος Κρικρής, ανέφερε την αναγκαιότητα του θεσμού των σχολικών ψυχολόγων στα σχολεία της πόλης μας και την ανάγκη δημιουργίας ενός κέντρου ενδοοικογενειακής βίας. Οι δύο αυτές παρεμβάσεις μπορεί να μην αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας, τόνισε ο Γιώργος Κρικρής, όμως η Νέα Σμύρνη τον τελευταίο καιρό απασχόλησε την επικαιρότητα λόγω περιστατικών βίας και  εγκληματικότητας στην περιοχή, γεγονός που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει να ανοίξουμε ένα διάλογο, ξεκινώντας με τα παιδιά και, αξιοποιώντας τη βοήθεια των ειδικών στο χώρο, να αναπτύξουμε τις κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας σε κάθε ηλικία.