Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Σμύρνης: Ερώτημα για τον κίνδυνο διακοπής ρεύματος και άλλων αναγκαίων παροχών σε σχολεία

Η δημοτική παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση Νέας Σμύρνης κοινοποίησε την ερώτηση που έθεσε αναφορικά με τον κίνδυνο διακοπής του ρεύματος στα σχολεία του Δήμου.

Αναλυτικά:

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, όλο και πιο συχνά, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να απειλούν σχολεία με διακοπή ρεύματος αν δεν εξοφληθεί η οφειλή τους προς τους παρόχους.

Για την εξασφάλιση του μέγιστου κέρδους τους, οι εταιρίες έχουν εκτινάξει τις τιμές του ρεύματος. Την ίδια στιγμή, η χρηματοδότηση των σχολείων / σχολικών επιτροπών είναι ανεπαρκής, με συνεχώς μειούμενους προϋπολογισμούς.

Επιβεβαιώνοντας τη θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης ότι, η λογική της εξασφάλισης του κέρδους λειτουργεί εις βάρος των λαϊκών οικογενειών και των δημόσιων δομών που πρέπει να εξυπηρετούν αυτές, φτάσαμε στο σημείο, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, με την ανοχή και της κυβέρνησης, να προχωρούν στη διακοπή ρεύματος σε δημοτικό σχολείο στην Άρτα εν ώρα, μάλιστα, λειτουργίας (!).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Νέας Σμύρνης, Γιάννης Κιουλάνης και Άγγελος Βρεττός ζήτησαν άμεση ενημέρωση, αιτιολογημένη με πλήρη αναλυτικά οικονομικά και λοιπά σχετικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση κάθε ενός σχολείου, νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού του Δήμου μας και ειδικότερα για οφειλές που τυχόν αυτά έχουν σε παρόχους ενέργειας, σε άλλες πρώην ΔΕΚΟ και σε λοιπούς πιστωτές. Στο πλαίσιο αυτό αιτήθηκε και την άμεση γνωστοποίηση των σχολείων, νηπιαγωγείων ή/και παιδικών σταθμών της περιοχής μας τα οποία απειλούνται με διακοπή παροχής ρεύματος, νερού κλπ., εφόσον υφίσταται τέτοια απειλή.

Η Λαϊκή Συσπείρωση απαιτεί από τη Δημοτική Αρχή να δεσμευτεί εδώ και τώρα ότι θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, με κάθε μέσο, διεκδικώντας μεταξύ άλλων και την επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, για την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών τους.